Brandevoort in Helmond

Brandevoort is een wijk in het westen van Helmond, met een prachtige, opvallende, Buitengewone architectuur. Wie de wijk van bovenaf zou kunnen bekijken, herkent in De Veste meteen de stadswal van vroeger. Wie door de wijk loopt ziet het met eigen ogen: de Buitengewone bouwstijl, het bijzondere station en het vele groen. Dat alles geeft Brandevoort een heel eigen gezicht.

Project Brandevoort in Helmond.

Project Brandevoort in Helmond.

Brandevoort is een Vinex-wijk in de stad Helmond in de provincie Noord-Brabant. De wijk ligt in het gebied tussen Mierlo-Hout, Geldrop-Mierlo en Nuenen en ligt aan de spoorlijn Eindhoven–Venlo.

In 1995 begon Helmond met het project door het annexeren van een dunbevolkt deel van de toenmalige gemeente Mierlo. In de periode 2000 – 2017 zullen in dit voormalig agrarisch gebied circa 6000 woningen gebouwd worden en zal de totale bevolking van deze wijk circa 17.000 inwoners gaan tellen. Naast de “dorpskern” De Veste, waar winkels en andere voorzieningen aanwezig zijn, liggen ook de woongebieden van De Buitens: Schutsboom, Brand, Stepekolk. Later zullen nieuwe wijken gaan ontstaan namelijk: de Marke, Hazenwinkel, Liverdonk en Kranenbroek.

Doordat diverse architecten werken aan deze wijk in aanbouw, ontstaat er een zeer afwisselend straatbeeld. De Veste wordt historiserend aangelegd in de stijl van een 17e-eeuws Brabants stadje, met herenhuizen aan grachten. In 2005 is een deel van De Vestegereed en is het deelplan Schutsboom vrijwel helemaal gereed. Nieuwe bebouwingen staan in de Stepekolk en ook de Brand is al voor een deel bebouwd. Ook deze wijken bestaan grotendeels uit duurdere woningen die meestal in vooroorlogse 20e-eeuwse stijl gebouwd zijn, met een opzettelijke vermijding van de kenmerken van het naoorlogse functionalisme.

Het ontwerp voor Brandevoort (Masterplan Brandevoort) werd gemaakt door Wissing (stedenbouwkundig ontwerp), Paul van Beek (landschapsinrichting) en Rob Krier (architectuur) in samenwerking met Grontmij.

De keukens:
In dit project hebben we met verschillende aannemers en ontwikkelaars gewerkt,aannemers zijn o.a. Stam en de Koning, Adriaans en Hurks Bouw, Hazenberg en Kalliste. Vanaf 2001 is ASWA betrokken bij het project en is er in het algemeen gebruikt gemaakt van zeer luxe basiskeukens. Voor vrije kavels werd er vaak gebruikt gemaakt van onze binnenhuis architect.

Ontwikkelaar:
SDK Vastgoed bv
Adriaans Vastgoed bv
Hurks Vastgoed bv
Kaliste
woCom

Aannemer:
Stam en de Koning bv
Bouwcombinatie Adriaans Hurks VOF
Hazenberg Bouw
Wijnen Bouw, Schijndel