Privacyverklaring & Cookiebeleid

- Nieuws

01. Algemeen over de privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

02. Toepassing van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze website en in onze winkels. ASWA Keukens, met het hoofdkantoor gevestigd aan Zuiddijk 18, 5705 CS Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring geldt voor de bedrijven ASWA BV in Helmond, ASWA Uden BV in Uden, Interatio Keuken BV in Hilversum en ASWA Dordrecht BV in Dordrecht. ASWA Keukens is hierover te bereiken via info@aswakeukens.nl of 088-5481800.

03. Persoonsgegevens die wij verwerken

ASWA Keukens verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten/diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt voor andere doeleinden. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld via formulieren op deze website, email of telefonisch.

04. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ASWA Keukens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Communiceren over uw (gewijzigde) bestelling, levering en service
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om via SMS of email afspraakbevestigingen te ontvangen
 • Om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren
 • Om u uit te nodigen voor een evenement
 • Om u voorkeuren voor onze producten en diensten te kunnen registreren
 • Om de administratie rondom onze diensten uit te voeren
 • Om uw sollicitatie te verwerken
 • Om garantieregistraties bij leveranciers te doen
 • Om service aan de door ons geleverde goederen uit te voeren
 • Om de (onder)aannemer van uw woning over uw keuzes te informeren

05. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

We kunnen uw gegevens doorgeven aan andere partijen. We doen dit alleen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het kan dan één of meerdere van deze partijen zijn:

 • Montagepartners
 • Servicepartners
 • Leveranciers
 • IT-dienstverleners

Onze partners zullen bij u thuis komen om uw product te bezorgen, monteren of service leveren. Onze leverancier ontvangt een referentie naar uw aankoop, en in sommige gevallen komt onze leverancier ook bij u thuis. Als de wet ons ertoe verplicht delen wij uw klantgegevens met overheidsinstanties.

06. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ASWA Keukens bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van ASWA Keukens te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien ASWA Keukens de gegevens niet langer nodig heeft voor de hiervoor vermelde doelen, dan kan ASWA Keukens de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

07. Delen van persoonsgegevens met derden

ASWA Keukens verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ASWA Keukens blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

08. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ASWA Keukens gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

ASWA Keukens maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Zie: het privacybeleid van Google voor meer informatie, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics

09. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ASWA Keukens en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aswakeukens.nl. Nadat we uw verzoek hebben ontvangen zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Het kan zijn dat wij u vragen om een kopie identiteitsbewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan. ASWA Keukens wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ASWA Keukens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. U kunt hierbij o.a. denken aan het toepassen van SSL-verbindingen, VPN-tunnels, etc. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aswakeukens.nl.

11. Solliciteren bij ASWA Keukens

Wanneer je reageert op een van onze vacatures wil je niet dat jouw gegevens gebruikt worden voor processen waarvan je geen weet hebt. Daarom informeren we je graag wat er met je gegevens gebeurt. Om je sollicitatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen we graag de volgende gegevens van jou hebben:

 • Contactgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres etc.)
 • Beschikbaarheid
 • Uitgebreide CV (met o.a. opleiding en werkervaring)

Verder geef je door het insturen van je sollicitatie toestemming aan ons om een online screening uit te voeren als onderdeel van de sollicitatieprocedure (o.a. LinkedIn etc.).

12. Bewaartermijn

Om je in de toekomst te kunnen benaderen voor een interessante functie vragen we je van te voren toestemming om je gegevens één (1) jaar te bewaren. Mocht je het er niet mee eens zijn dan kun je dit laten weten via info@aswakeukens.nl. We bewaren je gegevens dan vier (4) weken.

13. Vragen?

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens? Of wilt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens door ASWA Keukens? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@aswakeukens.nl.