De Beekse Akkers in Beek en Donk

Project De Beekse Akkers in Beek en Donk

Project De Beekse Akkers in Beek en Donk. Keukens van het merk SilverLine.

Ten zuiden van de kern Beek en Donk, tussen de Lieshoutseweg en de Oranjelaan, verrijst een nieuwe woonwijk: De Beekse Akkers. Deze wijk heeft de mogelijkheid om uit te groeien tot de grootste woningbouwlocatie in de geschiedenis van Laarbeek én de voormalige kernen.

Het nieuwe woongebied De Beekse Akkers krijgt een dorps en op het landschap georiënteerd karakter. Het beeld van het woonmilieu wordt in belangrijke mate bepaald door vrijstaande, halfvrijstaande en geschakelde woningen in een groene setting. Kortom een ruim opgezette wijk met riante bomenlanen, brede bermen, hagen, parken, speelmogelijkheden en gevarieerde lintbebouwing, waarbij veel aandacht is besteed aan de vormgeving en materialisering van de openbare ruimte.

De woningen zullen gerealiseerd worden in de krachtige ‘Delftse School’-architectuur, welke in de bestaande bebouwing aan de randen van het plangebied al herkenbaar aanwezig is. Kenmerkend voor deze architectuur is een robuuste bouwmassa. De bebouwing bestaat uit een enkelvoudig bouwvolume met de kop- of langsgevel naar de straat gericht.

De keukens:
Samen met de aannemer Gebroeders van Stiphout is er gekozen om géén basiskeuken op te nemen in de v.o.n. prijs. In dit project is gekozen voor voorstel keukens van het huismerk SilverLine. De koper heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van het inkoopvoordeel van de aannemer en ontwikkelaar als hij/zij bij ASWA de keuken koopt.

Ontwikkelaar:
De loods Iedereen kan bouwen

Aannemer:
Gebroeders van Stiphout

Architect:
LX Architecten