Zorginstelling De Populier
in Bakel

Van zorginstelling naar zorgonderneming, in 2008 verscheen het meerjarig beleidsplan 2008-2010. Het verlenen van veilige en goede zorg en ondersteuning aan de cliënten was het meest centrale thema. Kwaliteit zit daarbij vaak in de dagelijkse ‘kleine dingen’, het gezonde verstand en een cultuur waarbij afspraak altijd afspraak is. Begin 2011 heeft zorginstelling De Populier haar nieuwe huisvestingsplan gepresenteerd.

Project Zorginstelling De Populier in Bakel

Project Zorginstelling De Populier in Bakel. Keukens van het merk SilverLine.

In het plan worden de visie en plannen uiteengezet ten aanzien van de huisvesting. Uitgangspunt is uiteraard de zorgvraag en de woonbehoefte van de cliënt. Daarom staan de komende jaren kleinschaligheid en voorzieningen dicht bij de eigen omgeving van cliënten centraal.

Met kleinschaligheid wordt bedoeld de geleidelijke afbouw van grootschalige locaties en het realiseren van kleinschalige voorzieningen, dicht bij de eigen leefomgeving van de cliënt. Daarnaast streeft deze zorginstelling naar een samenhangend aanbod van woon-, zorg- en welzijnsdiensten op lokaal, wijk- of dorpsniveau.

De keukens:
Voor het gerenoveerde Hospice “De Populier” in Bakel heeft ASWA Keukens de keukens mogen leveren. Bij het ontwerpen van de keukens, speelde veiligheid een grote rol. Voor de zusterpost, de spoelruimte en de gebruikerskeuken moesten een aantal keukenkasten worden voorzien van een slot, zodat cliënten niet bij medicijnen en schoonmaakmiddelen konden komen.

Voor dit project is er gekozen voor ons eigen huismerk SilverLine, kwaliteit, vele kleurmogelijkheden en de concurrerende prijs waren hierbij doorslaggevend. De grote U-vorm gebruikerskeuken is voorzien van luxe apparatuur waar onder een Amerikaanse koelkast. Het werkblad is van 2 cm dik composiet en krijgt hierdoor de “light design” uitstraling. Samen met Aannemer Bots Bouwgroep en de opdrachtgever hebben we de keukens samengesteld.

Ontwikkelaar:
de Zorgboog

Aannemer:
Bots Bouwgroep